تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۸:۱
معیارهای گزینش از دیدگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری
منبع : هسته گزینش