تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۷:۵۴
متن فرمان تاریخی امام (ره) برای تاسیس گزینش
منبع : هسته گزینش